Vår miljöpolicy
  • Miljöhänsyn och miljöarbete är en central fråga för Resehuset i Jönköping AB och skall ingå som en naturlig del i vårt dagliga arbete.
  • Resehuset skall sträva efter att samarbeta med miljömedvetna leverantörer och partners.
  • Resehuset skall informera och utbilda medarbetare i miljöfrågor.
  • Resehuset skall ge kunden information om miljövänliga transporter.
  • Resehuset skall följa lagar och regler i det lokala miljöarbetet. 

Vi är miljödiplomerade mot Svensk Miljöbas enligt SUSA Standard.

För mer information om vårt miljöarbete vänligen kontakta Stefan Falk, miljöansvarig, på tfn 036-307333.