Integritetspolicy för Resehuset i Jönköping AB

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation), som ska stärka skyddet av personuppgifter för privatpersoner i hela EU.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi lägger stor vikt vid din personliga integritet och har därför tagit fram en integritetspolicy för att förklara vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter.

Resehuset säljer aldrig dina personuppgifter. När vi delar personuppgifter gör vi det för att kunna fullgöra våra åtagande gentemot dig och dina medresenärer.

  1. INSAMLING AV INFORMATION OCH SPÅRNING

1.1 Registrering av personuppgifter

När du bokar en resa hos oss via telefon, e-post eller besök sparar vi dina kontaktuppgifter för att på ett effektivt sätt kunna hantera dina bokningar eller andra förekommande tjänster hos oss för att kunna genomföra avtalet.
Vi överför i den utsträckning det är nödvändigt dina personuppgifter samt medresenärers för att kunna leverera resan som du köpt av oss till företag som behöver dessa för att kunna tillhandahålla sina tjänster. Detta är t.ex. flygbolag, hotell, charterbolag, kryssningar samt andra företag inom resebranschen.

1.2 Nyhetsbrev

Vi skickar nyhetsbrev för att informera dig om erbjudanden och aktuella händelser.

Anmälan till våra nyhetsbrev sker på vår hemsida via ett formulär eller vid resebokningar efter ert samtycke som lagras i vårt system för hantering av nyhetsbrev. Hantering av dina uppgifter sker i detta system, men det är fortfarande Resehuset som ansvarar för dina personuppgifter. Du kan när som helst välja att avanmäla dig från våra utskick i vårt nyhetsbrev.

1.3 Cookies och Google Analytics

Vid ditt första besök på vår webbplats skickas automatiskt en s.k. cookie till din dator. En cookie är en liten textfil som innehåller information och lagras på besökarens dator. Cookies används av tekniska skäl för att du skall kunna använda webbplatsen på bästa sätt och för att registrera besöksstatistik. Du kan stänga av användningen av cookies i webbläsarens inställningar. Vi använder oss även av Google Analytics för att förbättra vår service och för att analysera hur webbplatsen används.

  1. BILDER PÅ HEMSIDAN OCH PUBLICERING PÅ SOCIALA MEDIER

Vi är varsamma när vi publicerar bilder på individer på hemsidan eller sociala medier. Vår policy är att inlägg som direkt identifierar en individ med namn eller bild endast får göras om personen lämnat sitt samtycke till publiceringen.

När vi väljer att publicera en bild är att den ska fylla ett syfte och inte upplevas kränkande eller utpekande för någon individ eller grupp. Om du trots detta anser att vi gjort en publicering av en bild eller ett inlägg som identifierar dig personligen och som du inte känner dig bekväm med, kontakta oss så tar vi omgående bort namn/bild såväl externt som internt.

  1. INFORMATIONSSÄKERHET

Vi hanterar alltid data om dig på ett tillförlitligt sätt och vi överför endast dina uppgifter i den utsträckning det är nödvändigt till tredje part för att kunna fullfölja avtalet. När vi överför dina uppgifter utanför EU/EES kommer vi att säkerställa att detta görs i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd.

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

  1. TILLGÅNG TILL INFORMATION

Du kan en gång per år begära att få ut all information som lagrats genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Resehuset, Box 694,
551 18  Jönköping

eller maila på resehuset@resehuset.se

Uppge ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

  1. ÄNDRING OCH BORTTAGNING AV INFORMATION

Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig, kontakta oss så uppdaterar vi den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Du kan när som helst be oss radera dina uppgifter, efter att eventuella lagliga krav inte längre ställs.

Vissa uppgifter måste vi spara för att följa lagstadgade eller andra krav, exempelvis bokföringslagens krav på att spara uppgifterna i sju år.

  1. NÄR GÄLLER DENNA INTEGRITETSPOLICY?

Vår integritetspolicy gäller för alla våra register och tjänster kopplade Resehuset.

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor. När du väljer att besöka dessa gäller inte längre vår integritetspolicy.

Resehuset i Jönköping AB
Box 694
551 19 Jönköping

Läs mer om GDPR hos Datainspektionen: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/